zaterdag, juli 20

BOEK REVIEW: The Great Unknown (Scorpion Front Pub.)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

(Engelse tekst onderaan review / English review at bottom of article)

tgu4

Dit geweldige boek ontsprongen uit het brein van Eli Falconette, toont het werk van meer dan 140 tattoo artiesten van over de hele wereld. Het concept achter dit boek is om eer te betonen aan alle ‘onbekende’ tattoo artiesten over de hele wereld.

Het boek:

– 600 gram ungecoat papier

– met verstevigde binding

– hardcover – gebonden

– 150 pagina’s

– 27 x 35 cm

– basiseditie 1000 exemplaren

– speciale editie op 100 exemplaren

eli Falconette“Er staan vele grote artiesten in dit boek. Sommige waarvan je al gehoord hebt, velen waar je nog nooit iets van hoorde. Dit is dan ook het hele idee achter het ‘The Great Unknown project’! Ik wou het speelveld iets evenwaardiger maken, iedereen een kans geven hun werk te tonen, ongeacht of zij reeds een ‘naam’ voor zichzelf maakten. Want laat ons eerlijk zijn, je kan een tattoo magazine openslaan en je zal in elk apart magazine dezelfde artiesten zien staan terwijl er zoveel artiesten van over heel de wereld zijn die minstens evenveel erkenning verdienen. Ik wil iedereen danken die een bijdrage leverden om dit boek mogelijk te maken, zonder jullie kon ik dit project niet realiseren! Dit is voor iedereen die elke dag weer opnieuw de limieten verschuift en respect heeft voor de ‘oude manieren’ en voor degene die al jaren meedraaien zonder zelfvoldaan te worden.” aldus Eli Falconette zelf.

SLOTSOM:tgu3

“Er staan vele grote artiesten…” zoals Eli het zelf zegt in zijn uitleg klopt niet volgens mij! Beter zou zijn UITSLUITEND grote artiesten, want iedereen die in dit boek is opgenomen is duidelijk een groot artiest.

Zelfs van de stijlen die niet je persoonlijke voorkeur wegdragen moet je toegeven dat het grote artiesten zijn die het beste van zichzelf hebben gegeven voor dit boek. Elke pagina die je bekijkt is opnieuw een explosie aan kleur en stijl en maakt je benieuwder naar wat er nog op je af gaat komen. En is dit niet wat elk boek wil bereiken? je benieuwd maken naar wat er nog aan staat te komen en de wens dat de pagina’s geen einde kennen?

Artiesten zoals de Nederlandse Jelle Nelemans, Nick Mayes uit het Verenigd Koninkrijk of de Amerikaanse Andy May zijn slechts enkele van de vele opmerkelijke artiesten verzameld in dit boek. Allemaal gebruiken ze traditionele elementen in hun werk, de een al wat meer als de andere.

Met het idee van de vele andere artiesten die wereldwijd ergens stil hun kunst in tattoo inkt op de liefhebbers zetten, hopen wij alvast op een volume 2 van dit prachtige verzamelwerk!

Voor net geen 150€ (200 $) + verzending vanuit USA krijg je dan ook een gelimiteerd boek dat qua kwaliteit zijn gelijke nog moet vinden. Toegegeven dit is geen klein prijslabel, maar de kwaliteit en de inhoud + vormgeving zijn deze prijs meer dan waard. Je moet er wel snel bijzijn, want door de beperkte oplages is de verkoop soms snel afgelopen…

Over de uitgever:

format=1500wScorpion Front Publishing met oorsprong in Amerika is eenvoudigweg gespecialiseerd in hoge kwaliteit publicaties voor de tattoo artiest en toegewijde verzamelaar. De eigenaars en oprichters zijn zelf tattoo artiesten en ze streven naar samenwerking met de beste artiesten uit de industrie om boeken uit te geven met een hoge verzamelwaarde. Elk project krijgt individuele aandacht en er worden uitsluitend de beste materialen en vakmensen gebruikt om een zo hoog mogelijke kwaliteit af te leveren.

http://www.scorpionfront.com/shop/the-great-unknown

DVE

tgu5This great book from the mind of Eli Falconette, showcases the work of over 140 Tattoo artists from around the globe.  The concept behind this book is to pay tribute to all the “unknown’ Tattooers around the globe.   

 

 

– 140lb Uncoated Paper

– Reinforced Binding

– Hardcover, Case Bound

– 150 Pages

– 11×14 inch

– Edition of 1000

– Special Edition of 100

Screen Shot 2013-07-08 at 7.16.50 PM

“There are many great artists in this book.  Some you may have heard of, a lot you haven’t. That’s the main idea behind The Great Unknown project. I wanted to even the playing field, giving everyone a chance to show off some of their work, whether or not they are a household name.  Because let’s face it, you can pick up any tattoo magazine and see the same few artists in every one.  When in reality, there are so many great artists around the world who deserve just as much credit.  I would like to say thank you to everyone who helped make this book possible.  I couldn’t have done it without you all. This is for everyone  that is pushing the limits everyday with respect to the old ways and to the ones who’ve been around for a long while and never got complacent.” Eli Falconette

tgu6CONCLUSION:

“There are a lot of great artists…” the way Eli says it himself in his explanation isn’t quite correct according to me! ONLY great artist would’ve been a better choice of words, because everybody in this book is clearly a great artist.

Even about the styles that oppose your personal preference you have to admit that it are great artists who have given the best of themselves for this book. Every page you are viewing is again an explosion of colours and style and makes you more curious about what else is coming towards you. And is this not what every book tries to achieve? Making you curious about what is yet to come and making you wish the pages will never end? 

Artist such as the Jelle Nelemans (NL), Nick Mayes (UK) or Andy May (USA) are only a few of the many remarkable artists collected in this book. They all use traditional elements in their work, one a bit more than the other.

With the idea of many other artists worldwide who are putting their tattoo art in ink on the lovers in all serenity, we are already hoping for a volume 2 of this wonderful compilation!

For not even €150 ($200) + shipping cost (from USA) you will receive a limited edition book of which his equal in quality is yet to be found. Granted that this isn’t a small price tag, the quality and content + design are more than compensating for the price. You will need to hurry because due the limited editions  sales could be over sooner than you might expect...

About the publisher:

Scorpion Front Publishing is simply about creating high quality publications for the professional Tattooist and educated collectors.  Tattoo artist owned and operated, we strive to collaborate with the best artists in the industry to produce books and high quality collectible prints that add to the rich lineage of tattoo history.  Each project is developed using the best materials and craftsmanship to deliver the finest quality possible.

copy ZALU

 

Share.

About Author

1 reactie

  1. Pingback: BOOK REVIEW: ElevenFourteen Vol. 1 (Scorpion Front Publ.) - Zalu.be News & More : Zalu.be News & More

Leave A Reply

*