woensdag, april 8

BOOK REVIEW: Classic Flash & Classic Flash 2 (Schiffer Books)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
(English review below)

calssic 1CLASSIC FLASH IN 5 BOLD COLORS:

Traditioneel Amerikaans tatoeëren heeft een rijke, uitgebreid erfgoed geschiedenis. Vaak ondergewaardeerd, vertegenwoordigt het een ware volkskunst, allesomvattende ontwerp motieven en thema’s die uitingen zijn recht uit het hart, de verlangens, liefdes en de ambities van de kunstenaars en degenen die hun kunstwerk dragen. Na het zorgvuldig bestuderen van het werk van gerenommeerde Amerikaanse tattoo artiesten (waaronder Paul Rogers, Leonard “Stoney” St.Clair, George Burchett, August “Cap” Coleman, Percy Waters, Owen James en anderen) scheidt de auteur alles in vijf component kleuren: zwart, rood, geel, groen en bruin, en ontwikkelde een nieuwe interpretatie van hun klassieke stijlen. Naast de klassieke ontwerpen door de auteur bevatten de beelden gezamenlijke werken met andere tattoo ontwerpers. Meer dan 640 individuele flash ontwerpen worden gereproduceerd in kleur als een viering van de traditie en de hoop dat het zal blijven voortbestaan als volkskunst.

Formaat: 28 x 21| 640+ flash kleurbeelden | 112 p. | ISBN13: 9780764331657 | Binding: soft cover

CLASSIC FLASH 2 IN 5 BOLD COLORS:
Met meer dan 100 stuks van de hedendaagse flash vieren “Tilt” en zijn medewerkers de afkomst van tattoo artiesten die de weg hebben vrijgemaakt met hun blik gericht op de toekomst van het tatoeëren. Met behulp van de vijf klassieke component kleuren (zwart, rood, geel, groen en bruin), de flashen in dit tweede volume blijven het belang van de oorsprong en de essentiële fundamenten van het tatoeëren verkennen, terwijl ze een eigen stempel op de visuele geschiedenis van deze volkskunst drukken. Door het aanbieden van een breed scala aan thema’s is dit een ideale flash boek voor iedereen in de tatoeage-industrie.

Formaat: 28 x 21 | 118 kleurbeelden | 112 p. | ISBN13: 9780764338670 | Binding: soft cover

SLOTSOM:classic 1-1

Twee heel opmerkelijke tattoo flash boeken die niet mogen ontbreken in de collectie van elke tattoo artiest. Beide titels vullen elkaar naadloos aan en geven een breed overzicht van tattoo ontwerpen binnen verschillende stijlen.

De auteur Jeromey “Tilt” McCulloch is een professionele tattoo artiest die in Champaign, Illinois (USA) woont, waar hij sinds 2001 NewLife Tattoos bezit en uitbaat. Tilt is een tattoo geschiedenis enthousiast en antiekverzamelaar. Hij wijdt zich aan de studie en de uitoefening van de traditie van het tatoeëren.

Jeromey neemt zijn taak van het in ere houden van de klassieke tattoo ernstig en dat is ook overduidelijk te merken in deze 2 titels.

Als je meer wil weten over de klassieke tattoo stijlen, je als tattoo fan je eigen boekencollectie wil uitbreiden of je als tattoo artiest nieuwe bronnen van inspiratie zoekt zijn deze boeken zeer waardevolle aanwinst voor je collectie!

DVE

CLASSIC FLASH IN 5 BOLD COLORS:

Traditional American tattooing has a rich, extensive heritage. Often underappreciated, it represents a true folk art, encompassing design motifs and themes that are expressions of the heart, the desires, loves, and ambitions of the artists and those who wear their artworks. After carefully studying the works of renowned American tattoo artists (including Paul Rogers, Leonard “Stoney” St.Clair, George Burchett, August “Cap” Coleman, Percy Waters, Owen James and others) the author distilled it into five component colors: black, red, yellow, green, and brown, and developed a new interpretation of their classic styles. Besides classic designs by the author, the images here include collaborative work with other tattoo designers. Over 640 individual flash designs are reproduced in color as a celebration of the tradition and the hope that it will continue as folk art.

Size: 11” x 8 ½” | 640+ color flash graphics | 112 pp | ISBN13: 9780764331657 | Binding: soft cover

classic 2CLASSIC FLASH 2 IN 5 BOLD COLORS:

In more than 100 pieces of contemporary flash, “Tilt” and his collaborators celebrate the lineage of tattoo artists who have paved the way while looking forward to the future of tattooing. Using the five classic bold colors (black, red, yellow, green and brown), the flash in this second volume continues to explore the importance of the origin and essential foundations of tattooing while making its own mark on the visual history of this folk art. Offering a broad range of themes, this is an ideal flash book for anyone in the tattoo industry.

Size: 11” x 8 ½” | 118 color images | 112 pp | ISBN13: 9780764338670 | Binding: soft cover

CONCLUDED:classic 2-1

Two very remarkable tattoo flash books which shouldn’t be missing in the collection of every tattoo artist or fan.

The two titles complement each other perfectly and give a broad overview of tattoo designs within different styles.

The author Jeromey “Tilt” McCulloch is a professional tattoo artist who resides in Champaign, Illinois (USA), where he has owned and operated NewLife Tattoos since 2001. Tilt is a tattoo history enthusiast and a collector of antiques. He is committed to studying and carrying on the tradition of tattooing.

Jeromey takes his job of honouring and keeping the classic tattoo alive very serious, and it is clearly noticeable in these two titles.

So if you want to gain some more in-depth knowledge about classic tattoo styles, or if you are a tattoo fan who wishes to expand his book collection, or you’re a tattoo artist in need of new sources of inspiration, these books are a valuable addition to your collection!

classic 2-2

http://www.schifferbooks.com/classic-flash-in-five-bold-colors-3865.html

http://www.schifferbooks.com/classic-flash-2-in-5-bold-colors-4595.html

translation: Brent Schroeyens
copy ZALU
Share.

About Author

Leave A Reply

*